Semesterzeiten

Sommersemester 2017

Beginn des Semesters: 01.04.2017
Ende des Semesters: 30.09.2017
Beginn der Lehrveranstaltungen: 03.04.2017                                                 Ende der Lehrveranstaltungen: 21.07.2017

Wintersemester 2017/2018

Beginn des Semesters: 01.10.2017
Ende des Semesters: 31.03.2018                                                            
Beginn der Lehrveranstaltungen: 09.10.2017                                                 Ende der Lehrveranstaltungen: 16.02.2018

Vorlesungsfrei: 23.12.2017 - 05.01.2018

Feiertage: 31.10., 25.12., 26.12.2017, 01.01.2018

Sommersemester 2018

Beginn des Semesters: 01.04.2018
Ende des Semesters: 30.09.2018
Beginn der Lehrveranstaltungen: 03.04.2018
Ende der Lehrveranstaltungen: 20.07.2018

Feiertage: 02.04., 01.05., 10.05., 21.05.2018

Wintersemester 2018/2019

Beginn des Semesters: 01.10.2018
Ende des Semesters: 31.03.2019
Beginn der Lehrveranstaltungen: 08.10.2018
Ende der Lehrveranstaltungen: 15.02.2019

Vorlesungsfrei: 22.12.2018 - 06.01.2019

Feiertage: 03.10., 25.12., 26.12.2018, 01.01.2019